Parlamentet godkänner förbud mot ”slit-och-slängplast”

Europaparlamentet har nyligen godkänt en ny lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk i EU från och med 2021. Det handlar bland annat om tallrikar, bestick och bomullspinnar.

Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare sedan tidigare redan hade informellt enats med EU-ländernas regeringar i rådet om, godkändes med 560 ja-röster, 35 nej-röster och 28 nedlagda röster.

Följande plastprodukter kommer att förbjudas inom EU senast 2021:

  • Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar),

  • Engångstallrikar,

  • Sugrör,

  • Bomullspinnar i plast,

  • Ballongpinnar i plast, och

  • Plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-plaster), snabbmatsförpackningar och expanderad polystyren.

Läs mer på Europaparlementets hemsida!