Tillsyn av små avloppsanläggningar 2019

Har du fått ett brev från oss där vi informerar om tillsynen av små avloppsanläggningar under 2019?

Då ingår din fastighet i årets urval av fastigheter vi planerar att göra tillsyn på under 2019. Under augusti till oktober kommer Söderåsens miljöförbund att kontrollera alla små avloppsanläggningar som ligger inom Norrvidinge, Håstenslöv, Torup och Gissleberga.

Vi har redan nu skickat ut ett brev om tillsynen till alla berörda i området, och den här informationen är till dig som vill veta mer. Klicka här så får du veta mer.

Alla små avloppsanläggningar i kommunen ska kontrolleras så småningom. Tillsynen görs områdesvis där vi utgår från de olika vattendragen. Just i år är fokus att åtgärda små avloppsanläggningar som kan ha en negativ påverkan på Saxån.