Sanktioner i livsmedelskontrollen

Den 1 januari 2019 ändras livsmedelslagen och det införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. 

Ett exempel på när sanktionsavgifter kan bli aktuellt är om någon påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en anmälan till sin kontrollmyndighet.

Utebliven registrering

Om man startar en livsmedelsverksamhet eller tar över befintlig verksamheten utan att ha gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2500 kronor och 75 000 kronor. Exakt hur stor avgiften blir beror på verksamhetens omsättning (0,5 % eller 1% av årsomsättningen). För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Det är kontrollmyndigheten, i detta fallet Söderåsens miljöförbund, som beslutar om sanktionsavgifter. Tidigare hanterades denna typen av överträdelse av lagen av polis och åklagare.