Tillsyn av hyreshus/flerbostadshus i Bjuvs kommun

Vem är det som lägger lappar i våra brevlådor om att de vill komma in i min bostad?

Under året driver Söderåsens miljöförbund ett projekt som handlar om att inspektera flerbostadshus i Bjuvs kommun. Det går ut på att vi vill inspektera bostäder och allmänna utrymmen i husen, för att vi vill se till att hyresgästerna har en bra bostadsmiljö. Vi har valt ut ett antal fastigheter och hus som vi tänker gå igenom under året.

Söderåsens miljöförbund har tillsynsansvar för boendemiljön hos dig som hyresgäst. Det är vi som ska kontrollera att din bostad uppfyller de krav som finns för att du som hyresgäst ska må bra i din bostad och inte utsättas för hälsorisker.

Det första steget i vår tillsyn går till som så att vi informerar om att vi tänker komma ut på plats en eftermiddag/kväll. Detta gör vi genom att lägga lappar i brevlådor eller skicka ut via post. På lappen står det information om hur projektet går till, vad vi inspekterar och varför vi gör sådana här inspektioner. Det framgår även när vi tänker komma ut på plats att vi gärna skulle vilja se några boendes bostäder för att få en bild över hur bostadsmiljön är i huset eller husen. Det gäller såväl bra bostäder, som bostäder som det kanske finns problem med på olika sätt.

Det är helt frivilligt att medverka eller ej och erbjuda oss att titta in i bostaden! Det man ska komma ihåg är att det inte går att vara anonym om man vill att vi ska granska bostaden, då vi behöver kunna redovisa lägenhetsnummer med mera när vi har återkoppling med hyresvärden.

Det vi tittar på är hur ventilationen fungerar, om det finns fukt eller mögel, skadedjur, problem med temperaturer osv. Egentligen allt som på något sätt skulle kunna påverka den/de boendes hälsa inuti bostaden.

Saker vi inte tittar på är till exempel gamla vitvaror, generellt underhåll i bostaden och sådant som inte direkt påverkar hälsan.

När vi är på plats kommer vi ha kläder på oss märkta med Söderåsens miljöförbund samt identifikationsbrickor som visar vilka vi är och att vi kommer från miljöförbundet. Vi kommer även ha tjänstebil på plats med vår logotyp på.

Även hyresvärden får information om att vi tänker göra inspektioner på plats.

När vi sammanställt allt resultat från vårt besök på plats, så bokar vi en tid med hyresvärden och går igenom vad vi sett och om vi tycker något behöver åtgärdas. Eventuellt gör vi en ny rundvandring tillsammans med hyresvärden på plats.

Det är hyresvärden som har ansvar för att se till att hyresgäster har en bra bostadsmiljö och att de krav som finns på en bostad uppnås. Detta ska hyresvärden göra bland annat genom att ha en egenkontroll för sitt hyreshus, där det bland annat finns beskrivet vilka rutiner som finns. Genom att vi är ute på plats och gör inspektioner kan vi påtala eventuella brister för hyresvärden och tillsammans se till att du som hyresgäst får en bra boendemiljö.

Har du frågor kring projektet och önskar komma i kontakt med oss?

Ring växeln på 0435-78 24 70 eller skicka ett mail till info@smfo.se

Detta projekt är tänkt att fortsätta i våra andra fyra medlemskommuner, under de kommande fyra åren.