Viktig information om nya tobakslagstiftningen

Den 1 juli 2019 träder lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) i kraft. Det innebär att nuvarande tobakslag och lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare upphör att gälla och bildar en gemensam lag. Det kommer efter 1 juli krävas ett tillstånd för att sälja tobak. Verksamheter som vill fortsätta sälja tobak efter 1 juli 2019 ska mellan den 1 juli och den 1 november 2019 ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Tobaksförsäljningen får fortsätta under tiden ansökan hanteras av myndigheten.

På grund av den nya lagen så måste miljöförbundets fem medlemskommuner åter ta beslut i kommunfullmäktige om vem som ska ha tillsynen samt så ska det beslutas om en taxa. Inte fören beslut är tagna i kommunfullmäktige kommer vi att skicka ut information om tillståndsprövningen till alla berörda verksamheter. Tillståndsprövningen kommer att kosta en fast avgift som debiteras direkt efter ansökan skickats in till miljöförbundet. Avgift kommer att debiteras oavsett om verksamheten får tillstånd eller avslag. Tillståndsprövningen kommer gå ut på att kontrollera verksamhetens personliga och ekonomiska lämplighet.