Nu stärks dataskyddet

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-lag för att stärka skyddet för den personliga integriteten.

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-lag för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Den heter Dataskyddsförordningen (kallas även GDPR) och är avsedd att skydda personuppgifter från att missbrukas eller hanteras fel av myndigheter, företag och organisationer.

Söderåsens Miljöförbund anpassar nu hanteringen av personuppgifter till den nya Dataskyddsförordningen. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan vara uppgifter som rör ansökningar och anmälningar enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen, eller andra beslut som rör myndighetsutövning.

I korthet gäller följande:

  • Vi ska inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och då enbart för bestämda ändamål.
  • Vi ska se till att det finns lagligt stöd för att samla in uppgifterna
  • Om lagligt stöd saknas krävs att vi får ett samtycke.

En viktig regel i Dataskyddsförordningen är att man inte får spara personuppgifter för länge. När de inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort. Uppgifter som samlats in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften.

Dataskyddsförordningen kräver också att vi som hanterar personuppgifter ska föra register över hur dessa uppgifter behandlas.

Söderåsens Miljöförbund arbetar aktivt med att förebygga och förhindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorade. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter, och behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.