Ska du starta ny livsmedelsverksamhet? Vilka behöver du då kontakta?

Innan du ska starta din livsmedelsverksamhet krävs det lite planering och kontakt med olika myndigheter och företag. Här är en liten kom ihåg till dig vilka du kan behöva kontakta innan du startar upp din livsmedelsverksamhet.

 

Ansökan eller anmälan

Innan du får påbörja en verksamhet måste din anläggning vara registrerad hos Söderåsens miljöförbund. Detta gäller även om det funnits en livsmedelsverksamhet i lokalen tidigare. Man kan inte överta någon annans registrering. Vissa större animalieanläggningar kan livsmedelsverket ha kontrollansvar över.

För tillfälliga verksamheter gäller i princip samma regler som för permanenta. Men om det är en enkel, mindre känslig hantering av varor under en kortare tid finns det undantag. Kontakta gärna oss på miljöförbundet för mer information.

Du kan läsa mer om registrering och vad som krävs för att bli godkänd på Livsmedelsverkets hemsida