För dig som har eget avlopp

Telefontider för avloppsärenden är:

Måndag och Fredag 10-12

Tisdag, Onsdag och Torsdag  13-14.30

  

För tillfället får vi in väldigt många ansökningar, vilket gör att handläggningstiden är längre än normalt.

Det kan därför ta upp till 2 månader innan vi börjar handlägga din ansökan.

Observera att det är förbjudet och belagt med miljösanktionsavgift att påbörja anläggningsarbetet innan du har fått tillstånd.

 

 Mer information om avlopp hittar du här!