Nya avloppsblanketter!

Nu lanserar vi nya blanketter för avloppsärenden. Förhoppningen är att det ska bli lättare att förstå vilka uppgifter vi behöver för vår prövning så att ansökan blir komplett redan från början. 

För er som planerar att anlägga en infiltration eller markbädd har vi nu också två nya blanketter: ”Underlag för utformning av infiltration” och ”Underlag för utformning av markbädd”. I dessa fyller ni i hur anläggningen kommer att utformas och de kan därför vara ett enkelt alternativ till sektionsritning. Underlagsblanketterna skickas in som en bilaga till ansökningsblanketten.

Blanketterna hittar ni här!