Pressmeddelande. Minderårigas tillgång till tobak

Oseriösa handlare säljer tobak till barn

Det är förbjudet att sälja tobak till barn. Samtidigt är det svårt att stoppa.

- Vi vet att det förekommer olaglig försäljning av tobak varje dag. säger Malin Pommer chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund.

Det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Det är även förbjudet att sälja tobak vid misstanke om langning och att sälja tobak som inte har svensk varningstext.

Man kan vända sig till polisen eller kommunen om man får veta att en butik trots förbudet säljer tobak till minderåriga. Polisen och kommunen är gemensamt ansvariga för att kontrollera att tobaksförsäljningen som sker i butikerna följer de regler som gäller. I Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommuner ligger den kommunala kontrollen hos Söderåsens miljöförbund, kommunernas gemensamma miljöförvaltning.

- Det är svårt att stoppa försäljningen, säger Malin Pommer. Lagstiftningen som reglerar försäljningen är i dagsläget inte bra och myndighetens möjlighet att agera är begränsad.

Samtidigt hade mer information om var den olagliga försäljningen sker och hur omfattande den är, ökat miljöförbundets och polisens möjligheter att göra något åt problemet och de oseriösa handlarna.

Miljöförbundet har sammanställt ett informationsblad som skickats till kommunerna och som förhoppningsvis sprids till alla som arbetar nära barn och unga men även till föräldrar. Här är uppmaningen att man ska höra av sig till miljöförbundet om man vet hur tobaks-försäljningen missköts.

- Vi behöver hjälp för att hitta vilka butiker som inte sköter sig, säger Malin Pommer

- Tipsa oss gärna!

Vill man lämna information eller veta mer eller är man mycket välkommen att kontakta Söderåsens miljöförbund, antingen via telefon (0435-78 24 70) eller mail (info@smfo.se). Det finns också mer information om hur tobakstillsynen går till och vilka regler som gäller vid tobaksförsäljning på vår hemsida www.smfo.se samt på Folkhälsomyndigheten hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

För mer information kontakta Malin Pommer chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 76 eller Helena Hager Enert, miljöinspektör på telefon 0435-78 24 22.