Dispens för gödselspridning hösten 2018

Under november – februari är det förbjudet att sprida gödsel i Bjuvs, Klippans, Perstorps och Svalövs kommuner.

Söderåsens miljöförbund har i vissa fall möjlighet att ge dispens från spridningsförbudet. Vi får inte ge en generell dispens.


Vi bedömer att det finns skäl att ge spridningsdispens efter sommarens torka 2018.

Dispens ges fram till fredagen den 30 november 2018, om du t.ex. inte har spridit gödsel pga. att du ska ta en vallskörd sent i oktober.

 

Om du vill ansöka om dispens behöver vi ha in följande uppgifter;

1.      Namn, adress och fastighetsbeteckning

2.      Typ av gödsel som ska spridas och mängd per hektar

3.      Antal hektar och gröda

 

Varje ärende prövas för sig och vi tar ut en fast handläggningsavgift på 1 timme, vilket ger en handläggningskostnad på 928 kronor.

Ansökan ska skickas till Söderåsens miljöförbund, Box 70, 264 21 Klippan. Ansökan kan även mejlas till miljöförbundet info@smfo.se

Vi handlägger ansökan så snart vi kan, men du får räkna med en handläggningstid på 2-3 dagar.