Kontroll av dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka. De flesta får sitt vatten från de kommunala vattenverken. Kommunen ansvarar för att kontrollera vattenkvaliteten i vattenverket. Om du tar dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt vatten.

Läs mer om provtagning av vatten från egen brunn