Stopp för dåliga avlopp!

Nu fortsätter avloppskampanjen i Perstorp och Örkelljunga.

-          Vårt mål är att alla fastigheter ska ha ett avlopp med bra rening säger Alexander Lindskog, miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund

 

I våra kommuner finns det tusentals gamla dåliga avlopp som behöver förbättras. Dåliga avlopp innebär risk för smittspridning och bidrar till övergödningen av våra åar, sjöar och hav.

Vi har under många år arbetat med avloppstillsynen i våra fem kommuner och kommer efterhand att se över alla avlopp. Det är viktigt att ta reda på om man har ett bra eller dåligt avlopp och göra åtgärder där det behövs.

Under år 2017 kommer vi att skicka ett brev med detaljerad information till berörda fastighetsägare i Perstorp och Örkelljunga.

-          Det är jätteviktigt att vi gör det så lätt och enkelt som möjligt för alla som vi kontaktar att få information och själv få möjlighet att göra åtgärder, säger Alexander Lindskog.

Även dem som inte får brev från oss i denna kampanjomgång har möjlighet att ta del av informationen eller kontakta oss och vidta åtgärder för hälsans och miljöns skull.

Mer information hittar du här på vår hemsida, eller på www.avloppsguiden.se