Skyddsnivån för fågelinfluensa sänkt

Jordbruksverket har beslutat att sänka skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Skyddsnivå 1 innebär bland annat att:

•Fjäderfän och tamfåglar får hållas utomhus.

•Foder och vatten ska vara under tak eller under ett skydd utomhus.

•Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

Det finns fortfarande en förhöjd risk för att fågelinfluensa ska spridas från vilda fåglar, framförallt vattenlevande fåglar, till tama fåglar. Risken bedöms dock som lägre nu jämfört med några veckor tillbaka.

Det är även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida