Stora Biltvättarhelgen 22-23 april 2017

Stora biltvättarhelgen är ett initiativ från branschorganisationen Svenskt vatten som uppmärksammar den skadliga påverkan på oss och vår miljö som biltvätt på gatan leder till.

Läs mer på evenemangets hemsida om hur du gör för att minska den skadliga miljöpåverkan när du tvättar din bil.

Du kan också hitta information om fordonstvätt i vårt informationsblad och på vår hemsida.