Skicka in köldmedierapporten i tid

Senast den 31 mars 2017 vill vi ha din köldmedierapport för 2016.

Om du har en anläggning med en total köldmediemängd på 5 ton CO2 eller mer, ska en årlig läckagekontroll utföras av ett certifierat företag. Resultatet av kontrollerna sammanställs av
kontrollföretaget och kallas köldmedierapport.

Köldmedierapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder köldmedier uppges.

Läs mer om köldmedia här