Dispens gödselspridning hösten 2017

Under november – februari är det förbjudet att sprida gödselmedel i Bjuvs, Klippans, Perstorps och Svalövs kommuner.

Söderåsens miljöförbund har i vissa fall möjlighet att ge dispens från spridningsförbudet.
Vi bedömer att det finns skäl att ge spridningsdispens på grund av att det regnat mycket under 2017.

Dispens ges fram till torsdagen den 30 november 2017, om du har mycket blöta marker och därför inte kan komma ut och sprida gödsel före den 1 november. Det får dock inte spridas mer gödsel per hektar än att du klarar lagringskapaciteten fram tills spridning får ske våren 2018.


Om du vill ansöka om dispens behöver vi ha in följande uppgifter:

1.       Namn, adress och fastighetsbeteckning

2.       Skäl för dispens; har du försökt hitta ersättningsbrunn, platta? Varför
          räcker inte lagringskapaciteten till?

3.       Vilken typ av gödsel ska spridas.

4.       Mängd gödsel per hektar.

5.       Antal hektar och gröda

6.       Skifteskarta. Markera aktuella skiften.

 

Varje ärende prövas för sig. Miljöförbundet tar ut timavgift för handläggningen. Du kan räkna med ca 1,5 timmars handläggningstid, vilket ger en handläggningskostnad på 1242 kr.

Ansökan skickas till Söderåsens miljöförbund, Box 70, 264 21 Klippan. Ansökan kan även mejlas till miljöförbundet info@smfo.se.
Vi handlägger din ansökan så snart vi kan, men du får räkna med en handläggningstid på 2-3 dagar.