Dispens gödselspridning hösten 2017

Under november – februari är det förbjudet att sprida gödselmedel i Bjuvs, Klippans, Perstorps och Svalövs kommuner.

Söderåsens miljöförbund har i vissa fall möjlighet att ge dispens från spridningsförbudet.
Vi bedömer att det finns skäl att ge spridningsdispens på grund av att det regnat mycket under 2017.

Dispens ges fram till torsdagen den 30 november 2017, om du har mycket blöta marker och därför inte kan komma ut och sprida gödsel före den 1 november. Det får dock inte spridas mer gödsel per hektar än att du klarar lagringskapaciteten fram tills spridning får ske våren 2018.


Om du vill ansöka om dispens behöver vi ha in följande uppgifter:

1.       Namn, adress och fastighetsbeteckning

2.       Skäl för dispens; har du försökt hitta ersättningsbrunn, platta? Varför
          räcker inte lagringskapaciteten till?

3.       Vilken typ av gödsel ska spridas.

4.       Mängd gödsel per hektar.

5.       Antal hektar och gröda

6.       Skifteskarta. Markera aktuella skiften.

 

Varje ärende prövas för sig. Miljöförbundet tar ut timavgift för handläggningen. Du kan räkna med ca 1,5 timmars handläggningstid, vilket ger en handläggningskostnad på 1242 kr.

Ansökan skickas till Söderåsens miljöförbund, Box 70, 264 21 Klippan. Ansökan kan även mejlas till miljöförbundet info@smfo.se.
Vi handlägger din ansökan så snart vi kan, men du får räkna med en handläggningstid på 2-3 dagar.

Tvätta rätt, tvätta i biltvätt!

Tvätta rätt, tvätta i biltvätt!

Tillsammans tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger på ett år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan. Tvättvattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag med föroreningar som är skadliga för våra vattenlevande djur och växter. Tvätta istället bilen i biltvätt, då renas vattnet innan det kommer ut i naturen och du gör en stor insats för vår miljö.

Earth Hour lördagen den 25 mars

Earth Hour lördagen den 25 mars

Lördagen den 25 mars lokal tid klockan 20.30-21.30 tar världen ställning för planeten under Earth Hour – världens största miljömanifestation som initieras av Värdsnaturfonden, WWF. Runt om i världen uppmärksammas klimatfrågan i en gemensam manifestation under en timme. Många väljer att släcka lampor och elektriska apparater under timmen. På evenemangets hemsida kan du läsa om vilka aktiviteter som hålls nära dig och om hur vi kan arbeta för att minska den globala uppvärmningen för att bidra till en mer hållbar framtid.