Sanktioner i livsmedelskontrollen

Den 1 januari 2019 ändras livsmedelslagen och det införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. 

Ett exempel på när sanktionsavgifter kan bli aktuellt är om någon påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en anmälan till sin kontrollmyndighet.

Utebliven registrering

Om man startar en livsmedelsverksamhet eller tar över befintlig verksamheten utan att ha gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2500 kronor och 75 000 kronor. Exakt hur stor avgiften blir beror på verksamhetens omsättning (0,5 % eller 1% av årsomsättningen). För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Det är kontrollmyndigheten, i detta fallet Söderåsens miljöförbund, som beslutar om sanktionsavgifter. Tidigare hanterades denna typen av överträdelse av lagen av polis och åklagare.

Solel på villatak Perstorps bibliotek torsdagen den 21 mars, 18.30 - 20.00

Har du funderingar kring hur solceller fungerar, vad det finns för stöd eller hur du gör för att skaffa dig en egen solcellsinstallation på ditt tak?

Välkommen till kostnadsfri informationskväll! Fika serveras från 18.15. Anmälan senast den 20 mars via 0435 - 78 24 95 eller energiradgivning@smfo.se

Föreläsningen anordnas av din kommunala Energi- och klimatrådgivare på Söderåsens miljöförbund

Program
Solel - innan du installerar          
Ann-Kristine Nilsson, energi- och klimatrådgivare, Söderåsens miljöförbund
Egen solel – från idé till verklighet
Lars Ivarsson, solcellsspecialist

 

Världstoalettdagen

Idag är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. En tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Det måste vi sluta med, tycker branschorganisationen Svenskt Vatten. Att spola rätt är lätt; bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Läs mer om Världstoalettdagen på Svenskt vattens hemsida

Svenskt vatten inte fulspola.png