Starta, ändra och upphöra med livsmedelsverksamhet

Om du planerar att starta eller ändra en livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till oss på Söderåsens miljöförbund. Det är viktigt att du registrerar din verksamhet senast två veckor innan du börjar.

De flesta livsmedelsverksamheter behöver bara registrera sig hos oss på miljöförbundet det kan t.ex. vara pizzerior, B&B, kiosker, butiker. Verksamheter som är så kallade animalieanläggningar, till exempel slakterier och mejerier, ska ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket innan uppstart. Undantag finns för små verksamheter.