Nedskräpning

Nedskräpning är förbjuden ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall och se till att det inte hamnar på fel ställe.

Det är kommunen som ansvarar för renhållningen på gator och allmänna platser, som parker. Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och på gångbanan utanför fastigheten. När skräpet hamnat fel och man inte vet vem som är ansvarig för nedskräpningen så har fastighetsägaren eller kommunen ett ansvar att städa upp.

Om du vill tipsa oss om nedskräpning är vi tacksamma om du skickar med en karta där platsen är markerad och anger vad som har kastats. Här hittar du formulär för tillsynstips och klagomål.
 
Det är till kommunens byggkontor du ska vända dig till om du har klagomål på en ovårdad tomt. Det är först om det finns en fara för människors hälsa eller miljön som det är ett ärende för oss.

Om du tycker att det är nedskräpat vid en återvinningsstation ska du i första hand anmäla det till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

 

Länkar

Bjuvs kommun

Klippans kommun

Perstorps kommun

Svalövs kommun

Örkelljunga kommun


Sidan uppdaterad: 24 februari 2017