Ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet

Om det sker en betydande ändring av livsmedelsverksamheten ska detta omgående anmälas till Söderåsens miljöförbund.

Sådana förändringar är till exempel:

  • När ett företag byter ägare

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelslokal räknas det som en ny anläggning. Därför måste du göra en ny anmälan om registrering innan du startar den nya verksamheten.

Om du gör en ombildning av ditt bolag som leder till ett nytt organisationsnummer räknas det som ett ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. Därför måste du göra en ny anmälan om registrering till oss på miljöförbundet.

Senast två veckor innan ägarbytet sker ska anmälan vara inlämnad hos miljöförbundet. Du hittar blanketten under "Blanketter" nedan.  Om du inte anmäler din livsmedelsverksamhet kan detta vara ett brott mot livsmedelslagstiftningen.

  • När du byter lokal

Du måste göra en ny ansökan eller anmälan om du flyttar din livsmedelsverksamhet till nya lokaler.

  • När du gör ändringar i din lokal

Om du gör större ändringar i lokalens utformning ska du informera oss på Söderåsens miljöförbund om detta. Det kan ibland även krävas bygglov.

  • När du ändrat sortiment eller storlek på verksamheten

Om du ändrar inriktning på din verksamhet eller ändrar sortiment ska du anmäla detta till miljöförbundet. Beroende på vad som ändras i verksamheten kan detta medföra en högre årlig avgift.

  • När du vill avsluta din verksamhet

Det är viktigt att du meddelar oss på Söderåsens miljöförbund om du ska avsluta din livsmedelsverksamhet.

Den företagare som driver verksamheten i början av kalenderåret är betalningsskyldig för hela årsavgiften. Byter verksamhet ägare under året ska även den nye ägaren betala årlig avgift. Fakturor får inte överlämnas till nya ägaren.

  • När du köper ett aktiebolag

Ska ändringsblanketten fyllas i om ändrade kontaktuppgifter.

Nedanstående blankett ska därmed fyllas i och skickas in:

Ändring/upphörande