Märkning och information

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara märkta.

 
IMG_5377.jpg

De generella reglerna om märkning finns i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation - den så kallade informationsförordningen och i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.


Färdigförpackade livsmedel ska, med några få undantag, märkas med följande uppgifter:

1. Beteckning (namn som beskriver vad det är för slags livsmedel)

2. Ingrediensförteckning

3. Allergenmärkning i förekommande fall.

4. Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser

5. Nettokvantitet

6. Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag

7. Förvaringsanvisning

8. Kontaktuppgift för tillverkare, förpackare, importör eller säljare

9. Ursprung (endast i vissa fall)

10. Bruksanvisning (endast i vissa fall)

11. Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall)

12. Näringsdeklaration (är obligatoriskt i de flesta fall från och med den 13 december 2016)

13. Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel

Uppgifterna 1, 5, och 11 ska kunna ses i samma synfält.


På livsmedelsverkets hemsida finns broschyrer till hjälp för märkningsuppgifter och information