Miljötips

Om flera av oss gör smarta miljöval varje dag kan vi minska vår gemensamma miljöpåverkan. I princip allt du gör påverkar miljön på ett eller annat sätt och i förlängningen påverkar det även framtida generationers möjlighet att leva på vår jord. Det finns massor av bra miljöval du kan göra i din vardag – både i hemmet, på resan, på jobbet och när du handlar. Här kan du läsa mer om kemikalier i hemmet och hur du tvättar bilen på ett miljövänligt sätt.

 

Länkar

Vad kan jag göra för att minska miljöproblemen?

Ekologiska fotavtryck

Grön guide

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan (pdf)

Bilen, biffen, bostaden - hållbara laster, smartare konsumtion

 

Kemikalier i hemmet

Kemikalier finns överallt i vår vardag och vi behöver dem i vårt dagliga liv, men en del kemikalier påverkar människors hälsa och miljön negativt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kontroll av konsumentprodukter och vad du kan göra för att minska din användning av kemikalier.

Läs mer om kemikalier i hemmet här


Tvätta bilen

Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Här kan du läsa mer om hur du tvättar bilen rätt. 

Läs mer om hur du tvättar bilen rätt här


Kemikalier i varor

Kemikalier kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Här hittar du information om farliga kemikalier som kan förekomma i vanliga produkter och vad du som konsument kan göra för att påverka.

Läs mer om kemikalier i varor här