Mellanlagra asfalt

Asfalt kan vara farligt avfall eller icke-farligt avfall. Det beror på om den innehåller stenkolstjära eller inte. Äldre asfalt innehåller ofta stenkolstjära. För att få mellanlagra asfalt kan du behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Du behöver också ta prover på asfalten för att veta vilken sorts asfalt det är.

Asfalt kan klassas både som icke-farligt avfall och som farligt avfall. Asfalt med bitumenblandning klassas normalt som icke-farligt avfall, medan asfalt som innehåller stenkolstjära klassas som farligt avfall. Asfalt med stenkolstjära användes fram till 1973 men ligger kvar på många platser även idag - många gånger under nyare asfalt. Därför är det viktigt att alltid ta prov för att vara säker på vilken typ av asfalt som läggs på mellanlager.

Det finns flera handledningar och rapporter som tar upp mellanlagring och behandling av asfalt, bland annat hos Trafikverket och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Även hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan du hitta mycket information om asfalt.

Anmälan och tillstånd för att mellanlagra asfalt

Om du vill mellanlagra asfalt som inte är miljöfarlig måste du anmäla lagringen till miljöförbundet om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Du får lagra asfalt under högst ett år innan det bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas.

Om du vill mellanlagra mer än 1 ton miljöfarlig asfalt, det vill säga asfalt som innehåller stenkolstjära, måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Blanketter

 

 


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017