Misstänkt matförgiftning

Till miljöförbundet vänder sig allmänheten med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar. Om vi bedömer att klagomålen har relevans besöker vi livsmedelsföretaget och utför en kontroll.

Vid misstänkta matförgiftningar kontrollerar vi bland annat hur rutinerna för personlig hygien och rengöring fungerar men också hur hanteringen av livsmedel går till på verksamheten, till exempel nedkylning, förvaring och separering av livsmedel. När vi utreder misstänkta matförgiftningar kan det också bli aktuellt att utföra provtagning och analys av livsmedel.

När du anmäler en misstänkt matförgiftning

Handläggningen av ett matförgiftningsärende påbörjas inom 24 timmar från det att anmälan kom in. Det är viktigt att du gör din anmälan så fort som möjligt eftersom det ger oss större möjligheter att utreda vad som hänt. När en anmälan om matförgiftning kommer in gör vi först en bedömning om det verkar troligt att symptomen beror på mat från den anläggning som anmälaren misstänker. En handläggare kommer att se över andra anmälningar för att leta efter samband. Normalt sett driver vi inte ärenden vidare om endast en person har blivit sjuk. Undantag gäller dock anmälningar som rör allergiska reaktioner från ett visst livsmedel. Oavsett om ärendet drivs vidare eller inte kan den som har gjort en anmälan kontakta miljöförbundet för att få information om hur ärendet hanterats.

 

Länk till anmälan

 

Länkar

Livsmedelsverket - Information om matförgiftning


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017