Märkning och presentation

För att göra det lättare att hitta rätt bland maten ska den vara märkt på olika sätt. Ingredienser, vikt och annat ska synas tydligt och vara lätt att förstå. Om du köper mat över disk kan du fråga vad maten innehåller. Den som säljer maten ska kunna svara på dina frågor.

Reglerna om märkning och presentation gäller både för råvaror och färdiglagade livsmedel. Alla förpackade livsmedel ska märlas med innehållsdeklaration, datum, förvaringsanvisning och nettovikt. När livsmedel serveras eller säljs utan förpackning finns regler för hur livsmedlen får presenteras. Det kan till exempel handla om hur livsmedlen presenteras på en matsedel, på en skylt eller i en annons.

Du kan hitta mer information och märkning och presentation i informationsförordningen på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Länkar

Livsmedelsverket - Information, märkning och påståenden

Allergenlista


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017