Lokal och utrustning

En livsmedelsanläggning ska vara utformad på ett sådant sätt att det är möjligt att hålla en god hygien. Livsmedel ska kunna förvaras och hanteras så att de skyddas från smuts, mikroorganismer, gifter och andra främmande ämnen.

En bra livsmedelslokal ska vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs. Det är alltid verksamhetens behov som ska styra hur lokalen är utformad och utrustad.

Lämpliga material i livsmedelslokalen

En livsmedelslokal ska vara lätt att rengöra. Det gäller för alla ytor i livsmedelslokalen: golv, väggar, dörrar, fönster, tak, inredning och utrustning. Ytor som är täta och släta är lätta att rengöra, vilket minskar risken för att smuts, mögel och bakterier får fäste och kan utvecklas. Ytorna ska vara släta och lätta att tvätta, korrosionsbeständiga och tillverkade i ett giftfritt material. I utrymmen där du hanterar livsmedel måste materialet tåla fukt, nötning, avtorkning och desinficering.

Lokalen ska vara säker för skadedjur

Lokalen måste hållas tät så att det inte finns hål och springor där skadedjur kan ta sig in. Se därför till att dörrar sluter tätt, att rördragningar är tätade och att öppna dörrar och fönster förses med insektsnät. Se också till att avfallsutrymmet är skadedjurssäkrat, till exempel att det finns lock på avfallskärlen. Det är viktigt att rengöra både i och utanför livsmedelslokalen för att förhindra skadedjursproblem. 

Ett bra flöde i lokalen

I en livsmedelslokal ska flödet av varor, disk och personal vara planerat på ett sådant sätt att maten inte blir förorenad. Undvik korsande flöden – det som är smutsigt ska inte riskera att komma i kontakt med det som är rent. Till exempel bör inte transportpallar, ytteremballage eller smutsig disk föras genom rena utrymmen, och oförpackade livsmedel ska inte transporteras genom diskrum och andra orena utrymmen. Personalen ska inte behöva gå igenom beredningsutrymmen för att kunna byta om till rena arbetskläder.

Separera varor och livsmedel

Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen för den verksamhet som bedrivs. Det innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med kyl- och frysutrymmen, förvaringshyllor, torrförråd och andra typer av lagerutrymmen. Förvara aldrig livsmedel på golvet.

Olika förvaringsutrymmen kan behövas för olika typer av livsmedel. Till exempel bör råa och tillagade livsmedel, oförpackade och förpackade produkter och kall och varm mat hållas isär. Kemikalier får inte förvaras där livsmedel förvaras. 

Det ska vara enkelt att tvätta händerna

Personalen ska lätt kunna tvätta händerna. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med handtvättställ där livsmedel hanteras. Handtvättställen ska vara utrustade med flytande tvål och pappershanddukar.

Bra ventilation

Det är viktigt att det finns ett bra ventilationssystem i livsmedelslokalen. Ventilationen ska vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs. Det innebär att ventilationen med tillhörande utrustning, till exempel fläktar och filter, ska ha tillräcklig kapacitet och funktion.

Bra belysning

Det ska finnas en god belysning i lokalen. Det är bra om det finns splitterskydd som förhindrar att glas hamnar i maten.

Dricksvatten i livsmedelsverksamhet

Vatten som används vid livsmedelshantering ska hålla dricksvattenkvalitet. Detta gäller även för is. Om du har enskilt vatten måste du säkerställa att kvaliteten är tillräckligt bra för en livsmedelsverksamhet.

Du kan läsa mer om dricksvatten i din livsmedelsverksamhet här. 

 

Länkar

Livsmedelsverket - Livsmedelslokaler och livsmedelshygien

Förordning 852/2004 - Om livsmedelshygien (pdf)