Livsmedelskontroll

Konsumenter ska inte bli sjuka av att äta den mat som inhandlas i butiker eller som serveras på restauranger. Därför är det viktigt att de livsmedel som säljs är säkra och håller utlovad kvalitet.

För att kunna garantera säkra och bra livsmedel har livsmedelsföretagen ett ansvar att följa de regler som finns i livsmedelslagstiftningen. Miljöförbundet ansvarar i sin tur för att kontrollera att livsmedelsföretagen sköter sina skyldigheter. Detta gör vi genom regelbundna kontrollbesök.

Avgifter för livsmedelskontroll

Alla registrerade livsmedelsverksamheter betalar en årlig kontrollavgift som finansierar den planerade kontrollen. Avgiften motsvarar ett visst antal timmar. Verksamheten kommer att bli föremål för så många timmars kontroll som avgiften motsvarar, utslaget på några års sikt. Det är alltså inte säkert att en verksamhet som betalar för till exempel två timmar per år blir kontrollerad varje år. Om vi måste lägga ner mer tid än beräknat på kontroll på grund av företagarens brister tar vi ut en avgift för kontrolltiden enligt timtaxa. Läs mer om våra taxor och avgifter här

 

Länkar

Livsmedelsverket


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017