Livsmedel

Allt livsmedel som släpps ut på marknaden omfattas av livsmedelslagstiftningen och krav finns på hygien och redlighet. Konsumenten ska inte bli sjuk av maten eller känna sig lurad.

Livsmedelsföretagarna har ansvaret för att deras produkter är säkra och redliga. Kontrollmyndigheten kontrollerar hur företagarna lever upp till lagstiftningens krav. Denna kontroll omfattar alla företag i livsmedelskedjan – från produktionen och alla led fram till att livsmedel säljs eller serveras.  

De flesta livsmedelsverksamheter behöver bara registrera sig hos oss på miljöförbundet. Verksamheter som är så kallade animalieanläggningar, till exempel slakterier och mejerier, ska ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket innan uppstart.

 

Din verksamhet

Om du planerar att starta eller ändra en livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till oss på Söderåsens miljöförbund. Det är viktigt att du registrerar din verksamhet innan du börjar, annars begår du ett brott mot livsmedelslagstiftningen.


Egenkontroll

Du ansvarar för att maten som du producerar, serverar eller säljer är säker att äta. Därför måste du ha kunskap om de krav som ställs. Det är viktigt att du själv kontrollerar att du följer de regler som gäller. Detta gör du genom att ha en god och genomtänkt egenkontroll.

Läs mer om egenkontroll här


Livsmedelskontroll

I våra kommuner ska man kunna äta på restauranger och dricka vattnet ur kranarna utan att bli sjuk. Vi på Söderåsens miljöförbund har till uppgift att kontrollera att livsmedelsverksamheterna i våra kommuner följer de lagar och krav som finns. 

Läs mer om livsmedelskontroll här


Lokal och utrustning

Livsmedelslokalens utformning är avgörande för att livsmedel ska kunna hanteras på ett hygieniskt sätt. En bra lokal är lätt att hålla ren och det är möjligt att skapa ett bra flöde i lokalen så att rent och smutsigt kan hållas åtskilt. 

Läs mer om lokal och utrustning här


Märkning och presentation

Det är viktigt att du följer de regler som finns om märkning och presentation av livsmedel. Rätt märkning gör att du snabbt och enkelt kan identifiera en leverantör eller varumottagare och rätt presentation säkerställer att den information dina kunderna får är korrekt.

Läs mer om märkning och presentation här


Livsmedelsinspektion

Det är Söderåsens miljöförbund som ansvarar för tillsynen av livsmedelsverksamheter i våra fem kommuner. Här hittar du information om hur en inspektion går till och vad som händer om vi hittar avvikelser. 

Läs mer om hur en inspektion går till här


Matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute så ska du anmäla det till oss. Det är viktigt att du gör din anmälan så fort som möjligt eftersom vi har större möjlighet att utreda vad som har hänt då.

Läs mer om matförgiftning och hur du anmäler här


Folköl

Du måste ansöka om tillstånd hos oss på Söderåsens miljöförbund om du vill börja sälja folköl. Här kan du läsa mer om vilka regler som är viktiga att känna till om du säljer folköl. 

Läs mer om folköl här


Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandeln, till exempel nikotinläkemedel. Om du vill sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. 

Läs mer om receptfria läkemedel här


Kosttillskott

Om du tillverkar, importerar eller säljer kosttillskott ska du registrera ditt företag som livsmedelsanläggning hos oss på Söderåsens miljöförbund. 

Läs mer om kosttillskott här


Dricksvatten

Om du driver en livsmedelsverksamhet där du tar vatten från en egen dricksvattenanläggning måste du göra en anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund. 

Läs mer om dricksvatten här


Tobak

För att få sälja tobak måste du skicka in en anmälan till oss. Det finns ett antal försäljningsregler som det är viktigt att du känner till och följer. Du måste också ha ett egenkontrollprogram som innehåller information om butikens rutiner för försäljning av tobak.

Läs mer om tobak här