Livsmedel

Alla livsmedel som släpps ut på marknaden omfattas av livsmedelslagstiftningen och krav finns på hygien och redlighet. Konsumenten ska inte bli sjuk av maten eller känna sig lurad.

Livsmedelsföretagarna har ansvaret för att deras produkter är säkra och redliga (kunderna inte blir lurande). Kontrollmyndigheten kontrollerar hur företagarna lever upp till lagstiftningens krav. Denna kontroll omfattar alla företag i livsmedelskedjan – från produktionen och fram till och med att livsmedel säljs eller serveras.

 

Starta, ändra och upphöra med livsmedelsverksamhet

Om du planerar att starta eller ändra en livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till oss på Söderåsens miljöförbund. Det är viktigt att du registrerar din verksamhet innan du börjar, annars begår du ett brott mot livsmedelslagstiftningen.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Bland annat om man påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten.


Krav vid livsmedelshantering

Du ansvarar för att maten som du producerar, serverar eller säljer är säker att äta. Därför måste du ha kunskap om de krav som ställs. Här kan du läsa mer om grundförutsättningar, egenkontroll och även hitta länkar till broschyrer och riktlinjer inom olika livsmedelsbranscher.


Livsmedelstillsyn

I våra kommuner ska man kunna äta på restauranger och dricka vattnet ur kranarna utan att bli sjuk. Vi på Söderåsens miljöförbund har till uppgift att kontrollera att livsmedelsverksamheterna i våra fem kommuner följer de lagar och krav som finns. Här hittar du information om hur en inspektion går till och vad som händer om vi hittar avvikelser.


Kosttillskott

Om du tillverkar, importerar eller säljer kosttillskott ska du registrera ditt företag som livsmedelsanläggning hos oss på Söderåsens miljöförbund. 

Läs mer om kosttillskott här


Dricksvatten

Om du driver en livsmedelsverksamhet där du tar vatten från en egen dricksvattenanläggning måste du göra en anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund. 

Läs mer om dricksvatten här


Matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute så ska du anmäla det till oss. Det är viktigt att du gör din anmälan så fort som möjligt eftersom vi har större möjlighet att utreda vad som har hänt då.

Läs mer om matförgiftning och hur du anmäler här