Latrin- och slamtömning

Kommunens renhållare ansvarar för tömning av slamavskiljare och slutna tankar samt hämtning av latrin från torrtoaletter.

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar ska normalt ske minst en gång per år, men vid låg belastning kan du ansöka om längre tömningsintervall. Detta förutsätter att det finns en fungerande avloppsanläggning och att längre tömningsintervall inte påverkar anläggningens funktion negativt. Du hittar blankett för ansökan om längre slamtömningsintervall här.

Har du någon form av torrtoalett, t.ex. utedass eller mulltoa, så ska kommunens renhållare hämta toalettavfallet som uppkommer om du inte har ansökt om att få göra det själv. Läs mer om hur du ska göra för att få ta hand om ditt toalettavfall här.

Om du vill sprida avloppsslam på jordbruksmark ställer vi mycket höga krav på var och hur slammet får spridas. Du får endast sprida slammet från din egen fastighet, eftersom du måste ha koll på vilka smittämnen som kan finnas i slammet. Du kan läsa mer om detta i vårt informationsblad Eget omhändertagande på jordbruksmark (pdf)

Blanketter

Blanketter hittar du här

Informationsblad

Eget omhändertagande på tomtmark (pdf)

Eget omhändertagande på jordbruksmark (pdf)

Länkar

Lokala föreskrifter för renhållning

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:02) om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (pdf)


Sidan uppdaterad: 10 oktober 2019