Planera och bygga avlopp

Du måste ansöka om tillstånd för att bygga en ny avloppsanläggning eller ändra en gammal. Det är viktigt att ansöka om tillstånd innan du börjar annars kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Miljöförbundets uppgift är att granska ansökan och kontrollera att den valda anläggningen uppfyller reningskrav och kan läggas på ett säkert sätt. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att föreslå en lösning som uppfyller kraven utifrån förhållandena på din fastighet.

Om du själv inte besitter kunskapen så kan det vara lämpligt att ta hjälp av en entreprenör eller konsult.

Tillstånd

Ska du anlägga en ny avloppsanläggning med vattentoalett måste du ansöka om tillstånd.

Ska du åtgärda ditt befintliga avlopp bör du alltid höra med oss innan du gör några ändringar. Detta eftersom det kan krävas ett tillstånd innan du sätter igång.

Om du ska bygga om ett befintligt avlopp och åtgärderna innebär en ny teknisk lösning eller ändring av plats krävs en ansökan. Ett exempel på ny teknisk lösning kan vara om du ska ersätta en gammal sandfilterbrunn med ett minireningsverk.

Ska du anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla detta till oss. Du använder samma blankett som för ansökan.

Om du anlägger avlopp utan tillstånd

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. Denna miljösanktionsavgift kan vara upp till 5 000 kronor. Detta gäller även då du ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning. 

Du måste också kunna visa att anläggningen har den utformning och funktion som hade krävts om du skulle ha sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den. Du måste givetvis också betala för den handläggningen.

Gemensam avloppsanläggning

I stugområden eller i tätbebyggda områden kan flera fastigheter gå ihop och göra en gemensam avloppsanläggning. För att kunna göra det så måste ni först skapa en samfällighetsförening. Du kan läsa mer om detta på Lantmäteriets hemsida:

Om gemensamhetsanläggningar

Broschyr- gemensamt vatten och avlopp

Kommunalt avlopp

Om du i dagsläget har enskilt avlopp men funderar på om det är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet ska du vända dig till NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) om din fastighet ligger i Svalöv eller Bjuv. Du kan skicka in en förfrågan till NSVA här.

Om din fastighet ligger i Klippan, Perstorp eller Örkelljunga ska du vända dig till den tekniska förvaltningen i din kommun.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Eftersom taxan kan ändras bör du alltid titta i den aktuella taxan, som du hittar i taxebilaga 1 på www.smfo.se/avgifter-och-taxor/

Du betalar alltid för de antal timmar som anges i taxan, till exempel 7 timmar för en ansökan. Detta förutsätter att prövningen inte har överskridit 7 timmar, för i sådana fall kommer vi att debitera för den överskridande tiden också. 

Timavgift x antal timmar= avgiften du ska betala. För tillfället är timavgiften 953 kronor.

Här nedan ser du hur många timmar du minst kommer att betala för: 

Avgifter 2019 nr 2.jpg