Lägga nytt avlopp eller bygga om

Du måste ansöka om tillstånd för att bygga en ny avloppsanläggning eller ändra en gammal. Det är viktigt att ansöka om tillstånd innan du börjar annars kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Om du vill anlägga avloppsanläggning med vattentoalett eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du ansöka om tillstånd från oss på Söderåsens miljöförbund. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla.

Om du ska bygga om ett befintligt avlopp och åtgärderna innebär en ny teknisk lösning eller ändring av plats så måste du också ansöka om tillstånd. Ett exempel på ny teknisk lösning kan vara om du ska ersätta en gammal sandfilterbrunn med ett minireningsverk. Om du ska göra mindre ändringar på avloppsanläggningen kan du behöva anmäla ändringen. Därför bör du alltid höra med oss innan du gör några ändringar.

En gemensam avloppsanläggning

I stugområden eller i tätbebyggda områden kan flera fastigheter gå ihop och göra en gemensam avloppsanläggning. Du hittar information om gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets webbplats

Avgift

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift som ska täcka tiden och kostnaden för vår handläggning. 

Avlopp taxa.png

 

Du hittar mer information om avgifter här.

Om du anlägger avlopp utan tillstånd

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. Denna miljösanktionsavgift kan vara upp till 5000 kronor. Detta gäller även då du ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning. 

Du måste också kunna visa att anläggningen har den utformning och funktion som hade krävts om du skulle ha sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den.

 

Blanketter

Blanketter hittar du här

Informationsblad

Så åtgärdar du din anläggning (pdf)

Några vanliga lösningar (pdf)

Förundersökningar markbaserad rening (pdf)

Infiltrationsanläggning (pdf)

Markbädd (pdf)

Länkar

Avloppsguiden

Havs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverkets faktablad om små avloppsanläggningar (pdf)

NSVA - VA på landsbygden (pdf)

Lantmäteriet - Om gemensamhetsanläggningar


 

Sidan uppdaterad: 20 mars 2017