Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel. Att kosttillskott är livsmedel innebär att de omfattas av de generella regler som gäller för livsmedel. Bestämmelser om till exempel märkning och presentation, närings- och hälsopåståenden, tillsatser och import gäller alltså även för kosttillskott.

Det krävs inget godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige. Däremot ska den som tillverkar, importerar eller säljer kosttillskott i någon av våra fem kommuner registrera sig som livsmedelsanläggning hos oss på Söderåsens miljöförbund.

Kosttillskott är livsmedel och regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Det är tillverkarens ansvar att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen, se artiklarna 14 och 17 i EG-förordning 178/2002 om allmänna principer och krav på livsmedelslagstiftningen. Det finns även speciallagstiftning gällande hälsopåstående och märkning av kosttillskott. Du kan läsa mer om detta på Livsmedelsverket webbplats.

Syftet med kosttillskott är att ge ett komplement av näringsämnen till vanlig kost. Kosttillskott kan till exempel bestå av vitaminer och mineraler koncentrerade till en tablett, kapsel eller liknande. De kan också innehålla olika typer av ört- eller växtextrakt, aminosyror, fettsyror eller fibrer. Avsikten med kosttillskott är att man ska ta dem i små uppmätta doser. Kosttillskott kan ha en flytande form om näringsämnena är koncentrerade, till exempel till en matsked. Vissa kosttillskott kan behöva lösas upp i vätska innan de intas, till exempel brustabletter eller pulver. Kosttillskott ska inte ersätta varierad kost.

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. För mer information om klassificering av läkemedel se Läkemedelsverkets webbplats. Det är Läkemedelsverket som gör bedömningen om något ska klassas som livsmedel eller läkemedel.

 

Länkar

Livsmedelsverket - Kosttillskott