Kompost

Om du själv vill kompostera ditt matavfall måste du först göra en anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund. Vi bedömer förutsättningarna för kompostering och brukar säga ja om rätt typ av kompost används.

Om du ska kompostera ditt matavfall måste du se till att din kompost är helt isolerad så att den stänger ute skadedjur som råttor och möss.

Renhållningsbolagen samlar också in matavfall och är duktiga på att ta tillvara avfallet för produktion av biogas och kompostjord. Därför kan du gärna låta dem ta hand om matavfallet och i stället inrikta komposteringen på trädgårdsavfall.

Kompostera trädgårdsavfall

Om du bara ska kompostera trädgårdsavfall behöver du inte göra någon anmälan. Men tänk på att det är förbjudet att tippa trädgårdsavfallet i grönområden. Detta betraktas som nedskräpning.

Om du är nybörjare på kompostering rekommenderar vi att du börjar med att kompostera trädgårdsavfall. Det är enklare och risken för dålig lukt eller skadedjur är mycket mindre. Om du lyckas med din kompostering får du näringsrik och mullrik jord som är lämplig att använda för odling i trädgården. Du ska dock vara medveten om att det kräver en del regelbundet arbete för att få en kompost att fungera. Dessutom ska den ha rätt blandning av olika typer av material, lagom fuktighet och regelbunden luckring.

Kompostera toalettavfall

Om du vill kompostera toalettavfall på din egen tomt ska du anmäla eller ansöka om tillstånd hos oss på miljöförbundet.

Läs mer om hur du kan ta hand om ditt toalettavfall och vilka krav som ställs på dig här.

 

Blanketter

 

 

Informationsblad

Toalettavfall - Eget omhändertagande på tomtmark (pdf)

Länkar

Avloppsguiden - Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt

Renhållningsordning


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017