Kommunalt dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

De flesta som bor i Sverige får sitt vatten från de kommunala vattenverken. Detta vatten kontrolleras och provtas regelbundet för att du ska vara säker på att det vatten du dricker är av god kvalitet. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Det är Söderåsens miljöförbund som har tillsynen över att de kommunala vattenverken följer lagstiftningen.

Inom miljöförbundets fem medlemskommuner finns olika typer av vattentäkter. I Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner samt i delar av Svalöv kommer dricksvattnet från grundvattnet, medan Bjuv och övriga Svalöv får sitt vatten från sjön Bolmen via Sydvatten. Du kan läsa mer om ditt kommunala dricksvatten på respektive kommuners hemsidor. I Bjuv och Svalöv är det NSVA som ansvarar för dricksvattnet.

Det kommunala vattnet provtas regelbundet enligt Livsmedelsverkets bestämmelser. Trots alla kontroller händer det ibland att vattnet blir förorenat av bakterier. Om det händer kan kommunen gå ut med kokningsrekommendation. Det betyder att du ska koka vattnet innan du använder det som dricksvatten eller till matlagning. Livsmedelsverket har tagit fram ett informationsblad som beskriver hur du ska göra när du behöver koka ditt dricksvatten

 

Länkar

Livsmedelsverket - Kokning av dricksvatten (pdf)

Bjuvs kommun

Svalövs kommun

Klippans kommun

Perstorps kommun

Örkelljunga kommun


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017