Kommunala föreskrifter

I Sverige finns lagar som gäller exempelvis miljö, trafik, ordning och säkerhet. De flesta kommuner har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare.

Här kan du läsa mer om några av de lokala föreskrifter som gäller för Söderåsens miljöförbunds medlemskommuner.

Har du frågor om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter? Då ska du kontakta oss på Söderåsens miljöförbund. Har du frågor om renhållningsordning? Kontakta då det renhållningsbolag som är verksamt i din kommun.

Har du frågor om lokala ordningsföreskrifter eller övriga lokala föreskrifter? Kontakta då din kommun. Överträdelser av lokala ordningsföreskrifter anmäls till den lokala polismyndigheten.


Miljö och hälsoskydd

Här hittar du de lokala föreskrifterna som syftar till att skydda människors hälsa och miljön i våra medlemskommuner.

Läs mer


Renhållning

Här hittar du renhållningsordningar för Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljunga kommun. 

Läs mer


Ordnings-föreskrifter

Här hittar du de lokala ordningsföreskrifterna som gäller i våra medlemskommuner.

Läs mer


Vattenskydd

Här hittar du de vattenskyddsföreskrifter som gäller i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljunga kommun.

Läs mer