Bostadsklagomål

Söderåsens miljöförbund handlägger bostadsklagomål. Klagomål på bostaden kan röra allt från bullriga grannar till skadedjur och mögel i badrummet eller feltempererade bostäder.

Din fastighetsägare ansvarar för förebygga och åtgärda problem som kan vara kopplade till bostaden. Om du har frågor som gäller djurskydd så ska du kontakta länsstyrelsen. Kommunens byggnadskontor hanterar frågor som gäller skräpiga tomter.

Om du har problem i din bostadsmiljö ska du alltid börja med att kontakta fastighetsägaren. I de flesta fall är fastighetsägaren inte medveten om problemet förrän du talar om det för dem. Berätta om problemet, var det finns och när det uppstod första gången eller om det har hänt något annat som kan vara anledningen till att problemet uppkom, till exempel nyinflyttade grannar eller läckage i badrummet. Kom ihåg att hålla en vänlig ton och samarbeta för att lösa problemet. Berätta också om du har dokumenterat skadorna eller klagomålen på något sätt, till exempel med kamera.

Glöm inte att ge fastighetsägaren tillräckligt med tid för att lösa problemet. För en kontinuerlig diskussion tillsammans och tala om att du vill ha lägesrapporter kring vad som händer.

Du har påtalat problemet för din fastighetsägare men inget händer

Kontakta oss först efter att du har pratat med din fastighetsägare men misslyckats med att lösa problemet. När du pratat med oss kontaktar vi oftast fastighetsägaren via brev och informerar om klagomålet. Vi uppmanar fastighetsägaren att undersöka orsaken till klagomålet och att vidta åtgärder. Vi avslutar ärendet om fastighetsägaren åtgärdar problemet och vi inte får in några fler klagomål.

Om det fortfarande inte händer något

Skulle det komma in fler klagomål kommer vi att göra en inspektion eller annan utredning. Om det visar sig att klagomålet var befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas. Vi kommer även att debitera fastighetsägaren för den tid vi lägger ner på ärendet. 

 

Blanketter

 

Länkar

Boverket - Hälsa och inomhusmiljö i ditt boende

Folkhälsomyndigheten - Inomhusmiljö


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017