Kemikalier i varor

En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Kemiska ämnen kan vara tillsatta för att ge varor vissa egenskaper. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på och vilka rättigheter du som konsument har.

Här är några exempel på farliga kemikalier i varor:

 • Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra plastprodukter
   
 • Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för att de ska vara mindre brandfarliga
   
 • Fluorerade ämnen i textilier för att de ska vara vatten- och smutsavvisande
   
 • Kadmium och bly i smycken och knappar
   
 • Krom i skor och andra skinnvaror
   
 • Antibakteriella ämnen i sportkläder och skor för att motverka dålig lukt

Vad kan du som konsument göra?

När du som konsument ställer frågor bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer. Du kan alltid fråga i affären om du undrar om en vara innehåller någon farlig kemikalie. Man kan inte se på en vara om den innehåller farliga kemikalier och varor behöver inte heller märkas om de innehåller något farligt. Om en vara innehåller en kemikalie som finns med på den så kallade "kandidatförteckningen" har du dessutom rätt att få veta detta inom 45 dagar. För att underlätta för dig att be affären om den information du har rätt att få har skånes kommuner i samarbete med länstyrelsen tagit fram en folder som du kan använda. Du hittar foldern här.

Vad är kandidatförteckningen?

Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som kan ge allvarliga effekter på männsikors hälsa och på miljön. Den är framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). På listan finns särskilt farliga ämnen som bland annat kan orsaka cancer eller störa vår fortplantning.

Vilket ansvar har företagen?

Det är företagen som tillverkar, importerar och säljer varor som är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Därför måste de arbeta medvetet med kemikaliefrågor. Företagen måste ha kontroll på om varorna innehåller farliga ämnen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller. De ska också kunna informera om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar.

Gemensam kemikalielagstiftning inom EU

Inom EU finns en gemensam kemikalielagstiftning som heter Reach. Denna lagstiftning trädde i kraft 2007 och ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde tidigare både i Sverige och i alla EU:s medlemsländer. Du kan läsa mer om Reach på Kemikalieinspektionens webbplats.

Rapex

Rapex är ett informations och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats. Varje vecka kommer en rapport från EU med de senaste varningarna.  På Rapex kan du bland annat välja att söka efter produkter som återkallats i Sverige eller produkter inom en viss kategori till exempel leksaker. Konsumentverket är Sveriges kontaktpunkt för Rapex. Detta innebär att de har till uppgift att samla in information om produkter med allvarliga risker som finns på marknaden och sedan förmedla den vidare till Rapex.

 

Informationsblad

Kemikalieinspektionen - Reach och kemikalier i varor (pdf)

Kemikalieinspektionen - Kemikalier i textilier (pdf)

Kemikalieinspektionen - Ftalater i leksaker (pdf)

Länkar

Kemikalieinspektionen - Reach och varor

Kemikalieinspektionen - Varor för barn

Kemikalieinspektionen - Kandidatförteckningen

Rapex

Konsumentverket


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017