Katt

Katten är både ett älskat sällskapsdjur och ett nyttodjur som hjälper till att hålla efter råttor, möss och andra gnagare. Normalt sett kan katter springa lösa utomhus utan uppsikt.

Att katter går fritt innebär att man får tåla avföring i rabatter, att katter tar småfåglar eller hårar ner i trädgårdsmöblerna. En fråga för miljöförbundet blir det först när det blir väldigt många katter på ett begränsat område.

Om du störs av katter på din tomt kan du:

  • Schasa iväg katten - men skada den aldrig!
     
  • Lägga ett lock över sandlådan om du vill undvika kattavföring.
     
  • Ta undan dynorna till utemöblerna och ordna med nät till altanens dörrar och fönster.
     
  • Köpa medel hos veterinären eller djuraffären som kan hjälpa mot katters urinmarkeringar och göra att du slipper lukten.

Förvildade och övergivna katter råkar ofta illa ut. Lämna därför aldrig en katt som du en gång tagit hand om och börjat mata. Om du börjar mata en förvildad katt har du påtagit dig ett ansvar jämställt med den som har en tamkatt. Det innebär att inte plötsligt får sluta att mata katten, och om katten skadar sig eller blir sjuk är du skyldig att ta den till en veterinär. Här träder med andra ord djurskyddslagen in. 

Om du har en okastrerad katt ansvarar du även för eventuella kattungar. Katter som inte är avsedda för avel bör därför kastreras. 

Om du funderar på att starta en yrkesmässig verksamhet med katter eller en katthållning av större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Om du misstänker att en katt far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan också kontakta någon djurskyddsorganisation som ibland har möjlighet att ta hand om herrelösa katter.

 

Länkar

Länsstyrelsen - Tillståndspliktig verksamhet

Länsstyrelsen - Djurskydd


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017