Infiltration eller markbädd

Både infiltration och markbädd använder marken för att rena avloppsvattnet. Det finns olika varianter av markbaserad rening men principen är densamma. Gemensamt för alla nya infiltrationer och markbäddar är att de ska ha luftningsrör, som håller anläggningen syresatt. Dessutom kan du använda luftningsrören för att kontrollera hur anläggningen mår. Många äldre anläggningar saknar dessvärre luftningsrör så de kan vara svårare att kontrollera.

Min infiltration eller markbädd är OK:

 • Spridningsledningarna har luftningsrör som sticker upp cirka 50 cm ovanför marken. Vid pumpning finns inte alltid luftningsrör.

 • Uppsamlingsledningarna har också luftningsrör, om anläggningen är en markbädd.

 • Det är torrt och slamfritt i botten på luftningsrören.

 • Det är torrt kring anläggningen och det växer inte träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller kring anläggningen.

 • Det luktar inte skarpt av avlopp.

 • Vattnet är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen efter markbädden.

 • Den högsta grundvattenytan ligger drygt 1,5 meter under spridningsledningarna.

Luftningsrör med kåpa. Ok!

Luftningsrör med kåpa. Ok!

Använd en ficklampa. Inget vatten eller slam syns i botten på luftningsröret. Bra!

Använd en ficklampa. Inget vatten eller slam syns i botten på luftningsröret. Bra!

Min infiltration eller markbädd behöver förbättras:

 • Det står vatten och/eller slam i luftningsrören.

 • Det växer träd och buskar med djupgående rötter bredvid eller ovanpå bädden.

 • Det är fuktigt runt omkring anläggningen.

Stora träd växer nära. Rötterna kan växa in i infiltrationsanläggningen. Dags att ta ner träden.

Stora träd växer nära. Rötterna kan växa in i infiltrationsanläggningen. Dags att ta ner träden.

Min infiltration eller markbädd behöver åtgärdas:

 • Bädden har tätnat eller ligger i grundvattnet. Syns genom hög vattennivå i fördelningsbrunnen och luftningsrören, samt att marken ovanpå bädden är ”svampig”.

 • Bädden är täckt av stora träd vars rötter har trängt in i bädden och spridningsledningarna.

 • Spridningsledningarna i bädden består av tegelrör, betongrör eller dräneringsslang.

 • Det läcker från bädden. Läckande avloppsvatten har en gråvit eller svart färg och luktar illa.

Markbädden fungerar inte längre och avloppsvatten rinner ut på marken. Behöver åtgärdas!

Markbädden fungerar inte längre och avloppsvatten rinner ut på marken. Behöver åtgärdas!