Hygienisk verksamhet

Hygieniska behandlingar hos verksamheter som använder skärande eller stickande verktyg innebär en ökad risk för blodsmitta. Därför är sådana verksamheter anmälningspliktiga.

Om du har en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska du anmäla den till miljöförbundet. Det kan till exempel handla om verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg.

Kontakta gärna oss på miljöförbundet redan när du planerar verksamheten. Det är lättare att uppfylla hygienkraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

  • Tatuering
     
  • Piercing
     
  • Akupunktur
     
  • Fotvård där skärande eller stickande verktyg nyttjas, till exempel skalpeller.

Innan du startar en anmälningspliktig verksamhet med hygienisk behandling måste du anmäla detta till Söderåsens miljöförbund. Du ska skicka in en skriftlig anmälansenast sex veckor innan verksamheten ska starta. Du hittar anmälningsblanketten längst ner på denna sida under "Blanketter". 

Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte. Du ska anmäla både när du startar en ny verksamhet och om du ändrar din befintliga verksamhet, till exempel om du byter lokal eller utökar din verksamhet. Om ni är flera verksamhetsutövare som delar en lokal ska alla anmäla sin egen verksamhet. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan och därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn. Läs mer om våra avgifter.

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Du behöver inte anmäla en verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, till exempel hårvård, manikyr, massage, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi. Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig är det bra om du informerar oss när du startar en ny verksamhet. Det underlättar för oss som tillsynsmyndighet om vi vet vad du gör och var du finns eftersom vi lättare kan ge dig rätt hjälp och information då.

 

Blanketter

 

Informationsblad

Yrkesmässig hygienisk verksamhet (pdf)

Länkar

Socialstyrelsen - Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsen - Handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsen - Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Söderåsens miljöförbund – Taxor


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017