Hund

En hund är oftast en älskad familjemedlem och en källa till mycket glädje. Men det finns också människor som är hundrädda eller störs av skällande hundar.

Det finns bestämmelser om att hundar ska hållas och skötas på ett sådant sätt att de inte stör omkringboende. När miljöförbundet får in klagomål på till exempel skällande hundar börjar vi med att skicka ett brev till hundägaren, som på så sätt får möjlighet att själv åtgärda eventuella problem. Om detta inte hjälper startar vi en utredning och om det behövs ställer vi krav på åtgärder.

Att utreda klagomål om skällande hundar kan vara en tidskrävande process. Det är oftast enklast om du och din granne försöker komma överens om en lösning på egen hand, men ibland går det inte och då är du välkommen att vända dig till oss. Eftersom vi ska göra en bedömning av en störning i ditt hem går det inte att vara anonym när du gör din anmälan. 

Om du vill ha mer information eller anmäla ett ärende

 • Om du vet med dig att din hund beter sig på ett sätt som kan upplevas som störande och behöver hjälp och råd kan du vända dig till Svenska brukshundsklubben.
   
 • Om du har yrkesmässig verksamhet med hundar eller hundhållning av större omfattning kan du behöva tillstånd för verksamheten från länsstyrelsen.
   
 • Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen.
   
 • Om du upplever en hund som hotfull är det polisen du ska vända dig till.
   
 • I de lokala ordningsföreskrifterna finns vissa bestämmelser som du som hundägare behöver känna till.

 

Blanketter

 

Länkar

Brukshundsklubben

Länsstyrelsen - Tillståndspliktig verksamhet

Länsstyrelsen - Djurskydd

Lokala ordningsföreskrifter


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017