Hämta och återvinna avfall

Här hittar du information om var du kan återvinna ditt avfall. Du hittar också information om abonnemang för avfallshämtning och vad du ska göra om du vill ta hand om visst avfall själv.

På de bemannade återvinningscentralerna kan du lämna olika typer av avfall som går vidare för återvinning. Du hittar adresser till återvinningscentralerna här

Kommunens renhållningsbolag hämtar ditt avfall

Alla bostäder, både permanentboenden och fritidshus, ska ha ordnad avfallshämtning. Du tecknar abonnemang med kommunens renhållningsbolag som ansvarar för att ditt avfall transporteras bort och tas omhand på ett lämpligt sätt. I kommunens renhållningsföreskrifter och taxa kan du läsa mer om vilka regler som gäller, vilka olika abonnemang som erbjuds och kostnaden för dessa. Du hittar också mer information på renhållningsbolagens webbplatser. I Bjuvs kommun sköter NSR renhållningen. Nårab sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun, och LSR sköter renhållningen i Svalövs kommun.

Kommunen har hämtningsmonopol på restavfall, matavfall, latrin och avloppsslam. Detta innebär att ingen annan än den entreprenör som kommunen har anlitat får hämta avfallet. Övrigt avfall, till exempel förpackningar, trädgårdsavfall, farligt avfall och grovavfall får du själv köra till återvinningscentralen. Renhållningsbolagen har dock abonnemang även för till exempel trädgårdsavfall.

Det finns vissa möjligheter till undantag från kommunal hämtning, till exempel om ett hus står obebott eller om du vill ta hand om visst avfall själv. 

 

Blanketter

 

 

Länkar

LSR

Nårab

NSR


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017