Hälsoskydd

Söderåsens miljöförbund ansvarar för tillsyn av lokaler och verksamheter som allmänheten har tillgång till. För dessa verksamheter finns det krav som ställs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter. Vissa verksamheter ska anmälas till miljöförbundet innan de startar. Syftet är att vi ska få möjlighet att ge råd, upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Du kan läsa mer om vad som gäller för din verksamhet nedan. 

 

Bad

Söderåsens miljöförbund har ansvar för tillsynen av bassängbad. Vi kontrollerar att anläggningen sköts och inte innebär någon risk för de som badar. Om du vill öppna en ny badanläggning måste du anmäla detta till oss. 

Läs mer om bad här


Hygienisk verksamhet

Om du planerar att starta en hygienisk verksamhet där du använder skärande eller stickande verktyg måste du gör en anmälan till oss. Det kan till exempel handla och verksamheter som fotvård, akupunktur, piercing eller tatuering.

Läs mer om hygieniska verksamheter här


Hyreshus

Du som är hyresvärd har ett stort ansvar när det gäller boendemiljö. Det är viktigt att du själv kontrollerar att du följer de regler som gäller så att olägenheter inte uppstår för hyresgäster eller andra.

Läs mer om hyreshus här


Skolor och förskolor

Det är vi på Söderåsens miljöförbund som ansvarar för tillsynen över skolor och förskolor. Om du planerar att starta en ny förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller fritidsgård måste du först göra en anmälan till oss. 

Läs mer om skolor och förskolor här


Solarier

Om du tänker starta en solariesalong måste du först göra en anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund. Det är vi som har ansvar för tillsynen av solarier i våra fem medlemskommuner. 

Läs mer om solarier här


Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Läs mer om rökfria miljöer här

Rökfria miljöer