Sprida gödsel

Stallgödsel, urin, andra organiska gödselmedel och handelsgödsel ska spridas på åkermark och får inte hamna utanför åkern. Du får inte tillföra mer än 22 kg fosfor per hektar räknat som ett genomsnitt under en femårsperiod. Samma regler gäller både inom och utanför känsligt område.

Gödslingen ska anpassas efter hur mycket kväve grödan kan utnyttja och ske på ett sätt som är både ekonomiskt och bra för miljön. En växtodlingsplan behöver göras för att visa hur mycket kväve och fosfor man spridit beräknat efter grödans behov. Ladda ned Jordbruksverkets mall för växtodlingsplan här. 

När du sprider gödsel i växande gröda ska du använda släpslangar eller annan teknik som minskar ammoniakavgången.

Inom känsliga områden som Bjuv, Klippan, Perstorp och Svalöv gäller följande viktiga datum:

  • 1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.
     
  • 1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.
     
  • 1 oktober–31 oktober får du sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock bara spridas i växande gröda under denna period. På obevuxen mark ska gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom 12 timmar.

Utanför känsligt område, i Örkelljunga, ska gödsel och andra organiska gödselmedel brukas ner inom 12 timmar mellan 1 december och 28 februari.

För att sprida gödsel inom eller intill planlagt område krävs det tillstånd från miljöförbundet. För mer information om vilka områden som omfattas av detaljplan ska du kontakta din kommuns plan- och byggkontor.

Om du vill sprida slam från din egen trekammarbrunn hittar du mer information här.

 

Blanketter

 

Länkar

Jordbruksverket – Sprida gödsel i nitratkänsliga områden i Skåne, Blekinge och Halland

Jordbruksverket – Sprida gödsel utanför nitratkänsligt område i Skåne, Blekinge och Halland

Jordbruksverket - Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (pdf)

Jordbruksverket - Växtodlingsplan (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017