Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Det är viktigt att ditt farliga avfall inte hamnar bland de vanliga soporna utan hanteras separat och lämnas till återvinningscentralen.

Felaktig hantering kan förorena miljön eller material som ska återvinnas. Det kan även orsaka skador på människor och djur. Det är gratis att lämna in farligt avfall till återvinningscentralen.

Information om vad som är farligt avfall och var du sorterar det hittar du hos renhållningsbolagen.

 

Länkar

LSR - Sorteringsguide

Nårab - Avfallssortering

NSR - Sorteringsguide

Sopor.nu - Farligt avfall


Sidan uppdaterad: 21 februari 2017