Enskilda brunnar

Det är vanligt med problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar. Det är därför viktigt att du kontrollerar och tar prover på dricksvattnet i din enskilda brunn. Det är du som är fastighetsägare eller brunnsägare som ansvarar för att sköta din brunn. Om det uppstår problem med brunnen är det du som måste göra något åt problemet.

För privata brunnar och små samfällighetsbrunnar gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Hos Livsmedelsverket hittar du också information och broschyrer med råd om hur du bäst sköter din brunn. Det finns även en handbok om dricksvatten från enskilda brunnar som Socialstyrelsen tagit fram

Varför ska jag ta prov på mitt dricksvatten?

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras över tid. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då de märker en försämring av lukt eller smak eller när vattnet ändrat färg. Men det är viktigt att veta att problem med vattnet kan uppstå utan att man märker det. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Har man små barn i familjen är det extra viktigt att ta prover eftersom små barn är mer känsliga för förhöjda halter av vissa ämnen i vattnet. 

Livsmedelsverket har tagit fram allmänna råd och försiktighetsmått för dricksvatten. I dessa finns även riktvärden för hur mycket av vissa kemiska ämnen och mikroorganismer som vattnet bör innehålla för att vara ett bra dricksvatten. Du hittar mer information i Livsmedelsverkets informationsblad Råd om enskild dricksvattenförsörjning (pdf).

Större vattenanläggningar ska registreras

Om du har en dricksvattenbrunn som distribuerar vatten till en kommersiell verksamhet, till fler än 50 personer per dygn eller över 10 kubikmeter per dygn gäller istället Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. En sådan anläggning ska registreras hos miljöförbundet och provtagning ska göras enligt ett provtagningsprogram som ska fastställas av förbundet. Du hittar blanketter för registrering och ett förslag på hur ett provtagningsprogram kan se ut under "Blanketter".

Läs mer om provtagning här.

 

Blanketter

Blanketter hittar du här

 

Länkar

Socialstyrelsen - Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenläggningar (pdf)

Livsmedelsverket - Råd om enskild dricksvattenförsörjning (pdf)

Socialstyrelsen och SGU - Sköt om din brunn (pdf)

Socialstyrelsen och SGU - Att anlägga brunn (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017