Energitillsyn

Att effektivisera energiförbrukningen och använda förnybar energi är två av de viktigaste verktygen för att begränsa klimatförändringar. All energianvändning ger någon form av miljöpåverkan. Det är bara den energi vi inte använder som inte påverkar miljön.

En effektivare energianvändning i företaget kan innebära minskade energikostnader och frigöra kapital som kan användas på andra ställen i företaget. Att ha kontroll över sin energianvändning är ett viktigt verktyg för att möta stigande energipriser, öka konkurrenskraften och värna om miljön.

Verksamhetsutövare ska hushålla med energi

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär att du som företagare ska:

  • skaffa kunskap om din energianvändning
     
  • identifiera möjliga åtgärder
     
  • fortlöpande genomföra skäliga åtgärder
     

Vår tillsyn

Söderåsens miljöförbund har som tillsynsmyndighet ansvar att kontrollera att hushållningsprincipen följs. Energitillsynen ingår därmed i den vanliga miljötillsynen enligt miljöbalken. I uppgiften ingår också att ge råd. Det är viktigt att verksamheter dokumenterar sitt arbete med energihushållningen som en del av företagets egenkontroll. Vid energieffektivisering ska bästa möjliga teknik användas.

Inför tillsynsbesök

Inför ett energitillsynsbesök skickar vi ut en checklista. Den fungerar som underlag för att vårt möte ska bli så konstruktivt som möjligt och vi vill därför att du skickar tillbaka listan innan vårt besök. Bifoga gärna annan relevant energiinformation, speciellt timvärden över elförbrukningen brukar vara intressant att titta på. Fråga din elleverantör om du behöver hjälp med att få ut dessa uppgifter.

Information och stöd

Om du har en verksamhet som förbrukar mer än 500 MWh energi om året eller ett lantbruk som omfattar minst 100 djurenheter, kan du söka ekonomiskt stöd från energimyndigheten för att göra energikartläggningar. Vid inspektionsbesök med energitillsyn ges vägledning om hur man kan arbeta med energieffektivisering. Kommunens klimat- och energirådgivare finns även tillgänglig för opartisk och kostnadsfri rådgivning för både privata hushåll och företag. Läs mer om energi- och klimatrådgivning här

 

Länkar

Energimyndigheten - Stöd och bidrag

Energimyndigheten – Energieffektiva små och medelstora företag

Energimyndigheten - Energikartläggning

Energikontoret Skåne – Energikartläggning i små och medelstora företag

Energimyndigheten - Informationsmaterial

Energimyndigheten - Vägledning för verksamhetsutövare

Länsstyrelsen - Energieffektiva företag i Skåne (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017