Energi

Din verksamhet behöver energi för att fungera, men energi kan också innebära en betydande kostnad och miljö- och klimatpåverkan. Genom ett aktivt energiarbete kan du minska både dina kostnader och din klimatpåverkan. 

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Verksamheten ska också använda bästa möjliga teknik.

 

Vindkraft

Om du vill sätta upp ett vindkraftverk behöver du oftast ansöka om bygglov och/eller en miljöprövning. Det är Söderåsens miljöförbund som ansvarar för tillsynen av vindkraftsanläggningar. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och om vilka aktörer som är inblandade.

Läs mer om vindkraft här


Energi- och klimatrådgivning

Vi på Söderåsens miljöförbund kan hjälpa dig med gratis energirådgivning i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljunga kommun. Både privatpersoner, företag och organisationer har möjlighet att ta del av våra tjänster. Vi kan bland annat ge dig tips på hur du kan minska din energianvändning och sänka dina energikostnader..  

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här


Energitillsyn

Söderåsens miljöförbund ansvarar för energitillsynen i våra fem kommuner. Under ett tillsynsbesök tittar vi bland annat på hur verksamheten hushåller med energi och i vilken mån förnyelsebara källor används. Vi kan också ge information och råd om hur du kan minska din energianvändning och sänka dina energikostnader. 

Läs mer om energitillsyn här


Värmepumpar

Att installera en värmepump är ofta bra för både miljön och ekonomin. Värmepumpar som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan dock innebära en risk för miljön. Om du vill installera en värmepump ska du därför anmäla eller ansöka om tillstånd hos oss.

Läs mer om värmepumpar här